Trump

Świat, który znaliśmy, który jawił się nam bezpiecznym rozpada się na naszych oczach. Polska, Brexit, dziś USA… A rządzący jakby nadal nie widzieli przyczyn tego zjawiska. Chętnie wrócę do tego wpisu za rok, za dwa… Mam nadzieję, że wrócę, że jednak elity się przebudzą i przestaną udawać, że wszystko jest pod kontrolą i zmierza w dobrym kierunku!

Zaszufladkowano do kategorii POLITYKA, TRUMP, USA | Dodaj komentarz

Podobieństwa…

Partyjni urzędnicy ze swoimi nadętymi tytułami to patałachy. To ludzie, którzy nie sprawdzili się ani w życiu, ani w zawodzie, ani w szkole. Ludzie, którzy niczego konkretnego się nie nauczyli i teraz szukają szczęścia w partii.

Annemarie Schwarzebnach z Podróże przez Azję i Europę jako komentarz o urzędnikach NSDAP, ale jak bardzo na czasie

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY | Dodaj komentarz

Enigma cierpienia

Seneka pytał – Dlaczego Bóg na najlepszych zsyła chorobę albo smutek, albo inne dolegliwości? I odpowiadał – Bo przecież na wojnie niebezpieczne rozkazy otrzymują najdzielniejsi”.

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY, FILOZOFIA | Dodaj komentarz

Ku wojnie…

23 czerwca w referendum Wielka Brytania zadecydowała o wyjściu z UE.
1 lipca Sąd Najwyższy w Austrii orzekł, że wybory na prezydenta muszą zostać powtórzone. Faszysta znów przed szansą.
Które państwo kolejne? Francja? Co będzie oznaczać koniec UE.

A Putin siedzi i zaciera rączki…

Zaszufladkowano do kategorii POLITYKA, ROSJA, UNIA EUROPEJSKA | Dodaj komentarz

Uwaga o wladzy

Już Platon dostrzegł szczególną tendencję u tych, którzy „źle zagospodarowani wewnętrznie, sami nad sobą żadnej władzy nie mając”, tym bardziej usiłują władać innymi.

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY, FILOZOFIA | Dodaj komentarz

„Dobre” wychowanie

Rządząc ludźmi, mędrzec opróżnia im głowy, ale zapewnia brzuchy, osłabia ich wolę, ale wzmacnia kości. Dba, aby  nic nie wiedzieli i nie mieli pragnień, oraz pilnuje, aby mądrzy nigdy nie ośmielili się działać.

– Lao-tzu, Tao-te Ching

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY | Dodaj komentarz

„Demokracja konfesyjna”

Jeśli system, który funkcjonował w tym rejonie Europy w pierwszych czterech dekadach drugiej połowy XX w., historycy zechcą nazwać po staremu demokracją ludową, to niezłym korelatem tego terminu, określającym system zrealizowany w Polsce w ostatniej dekadzie, byłaby „demokracja konfesyjna”. Nazwy te łączy w każdym razie to, że obydwie noszą znamiona żartu słownego: pierwsza jest pleonazmem (znaczy wszak tyle, co „ludowa władza ludu”), druga zaś zawiera jawne contradictio on adiecto. Nadto, każda z nich ma się do pojęcia demokracji mniej więcej tak, jak „Królestwo Niebieskie” do pojęcia monarchii: jest jedynie metaforyczną doń aluzją.

B. Stanosz, Demokracja w cieniu kościoła

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY, POLITYKA, RELIGIA | Dodaj komentarz

Nowomowa

Nazwa „postkomunista” jest podobnie jak „wróg lasowy” itp. klasycznym wyróżnieniem orwellowskiej nowomowy: ma nikły sens opisowy, służy natomiast do ekspresji pewnych uczuć negatywnych, a także do budzenia w innych takich uczuć, w następstwie zaś – odpowiednich postaw i zachowań wobec osób określonych tym słowem.

B. Stanosz, Demokracja w cieniu kościoła

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY, JĘZYK | Dodaj komentarz

Antyutopie i ich proroctwa

Wszyscy nie rodzą się wolni i równi, jak Konstytucja powiada, lecz każdego trzeba uczynić równym. Każdy człowiek – wizerunkiem innego człowieka.
Ci co nie budują, muszą burzyć. To rzecz równie stara jak historia i nieletnie przestępcy.

R. Bardbury, 451° Fahrenheita

Zaszufladkowano do kategorii CYTATY | Dodaj komentarz

Cytat

– Co to znaczy prawda? – pytał Piłat, ale nie chciał słuchać odpowiedzi Chrystusa.

Zaszufladkowano do kategorii CHRZEŚCIAJAŃSTWO, CYTATY | Dodaj komentarz